Search

OM FOLKEMØDET

Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i Allinge på Bornholm.
Her dyrker vi den demokratiske samtale og mindsker afstanden mellem borger og beslutningstager.
Folkemødet er en fysisk ramme og en demokratisk ambition, som medskabes af hundredevis af organisationer, foreninger, partier og virksomheder.

På Folkemødet hylder vi det danske demokrati og fællesskab. Det gør vi i den smukke havneby Allinge, hvor der debatteres, synges og samtales i telte, på skibe, i restauranter og caféer, på klipperne og under åben himmel. Disse dage omdanner vi Allinge til Danmarks politiske centrum, hvor borgere møder beslutningstagere.

I løbet af Folkemødet samler vi mennesker i alle aldre, der lytter, taler og bliver klogere på hinanden.

Folkemødet bliver til i samarbejde med foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier.

Formålet med Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke det danske demokrati ved at mindske afstanden og øge tilliden mellem borgere og beslutningstagere.

Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

Åbne events
Det er en dansk tradition, at demokratiet er for alle, der ønsker at være med. Denne tradition er grundstenen i Folkemødets koncept.

Derfor har alle lovlige danske organisationer, foreninger, virksomheder mm. samt private, der lever op til Folkemødets principper for events, mulighed for at blive optaget i Folkemødets program.

Alle events skal være åbne for alle.

Taler på Hovedscenen
Folketingets partier råder alle over 30 min. på Hovedscenen på Cirkuspladsen i løbet af Folkemødet. Her afholdes de traditionsrige partiledertaler. 

Hvad får man ud af at deltage?
76% af Folkemødets arrangører oplever, at de får udbygget deres samarbejdsrelationer, og næsten halvdelen får indflydelse på lovgivning/regulering af deres fagområde. 82% af de personer, der deltager i privat regi, oplever, at de får ny og brugbar viden om politiske spørgsmål, og mere end halvdelen vender hjem med lyst til at blive mere politisk aktiv.

Historien bag Folkemødet
Folkemødet er skabt med inspiration fra den svenske politikeruge Almedalsveckan, der afholdes i uge 27 hvert år på Gotland.

Ideen til Folkemødet på Bornholm er opstået parallelt to steder:
I 2008 og 2009 besøgte Bornholms borgmester Winni Grosbøll den svenske Almedalsveckan i Visby på Gotland og begyndte at undersøge muligheden for at skabe en dansk udgave på Bornholm.

I sommeren 2010 var daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) inviteret til Almedalsveckan af Öresundskomiteen. Også han blev begejstret og begyndte derfor med stor entusiasme at tale for et lignende arrangement i Danmark.

De to spor krydsede hinanden, da Bornholms Regionskommune ansøgte Indenrigs- og Sundhedsministeriet om støtte til afholdelse af en demokratifestival på Bornholm. Det blev begyndelsen til et formelt samarbejde, og da Folketingets partier også bakkede op om idéen, gik arbejdet med at arrangere den første udgave af Danmarks demokratifestival på Bornholm i gang.

Mere om Folkemødet

Bliv klogere på Folkemødet. Hvem deltager? Hvad siger arrangører om deres deltagelse? Hvad bliver der snakket om? Hvad er prisniveauet for overnatning?

På Folkemødet hylder vi det danske demokrati og fællesskab. Hvert år i uge 24 mødes vi i Allinge og debatterer alt mellem himmel og jord. Læs mere om, hvad det hele handler om:

Folkemødeanalysen

Siden 2014 har Operate i samarbejde med Folkemødet udarbejdet en årlig analyse af Folkemødet. Analysen beskriver arrangørernes og deltagernes oplevelse af Folkemødet.

 

Årsskrifter

Folkemødets årsskrifter ser tilbage på året, der gik, og frem mod det kommende Folkemøde. Ligeledes bliver Foreningens økonomi, struktur og øvrige arbejde fremhævet. 

  • Årsskrift 2019: Et Folkemøde i Verdensmålenes tegn og på den langsigtede strategi og vision for Folkemødet. Vi ser tilbage på 2019 og frem mod 2020.

    Læs Årsskrift 2019

  • Årsskrift 2018: Visioner for Folkemødet 2018, og hvordan det gik med at gennemføre disse. Vi ser tilbage på Folkemødet 2018 og frem mod Folkemødet 2019.

    Læs Årsskrift 2018CRT's analyse af Folkemødets økonomiske betydning

I 2017 udarbejdede Center for Regional- & Turismeforskning en rapport om Folkemødets økonomiske betydning i 2017. Destination Bornholm, Business Center Bornholm og Foreningen Folkemødet havde bestilt rapporten, der beskriver en række effekter af Folkemødet. Herunder antal overnatninger, samfundsøkonomisk effekt samt prisniveau på professionel overnatning.

Læs CRT's analyse af Folkemødets økonomiske betydning for Bornholm i 2017

 

Kvinfo's analyse af køn og etnicitet på Folkemødet 2019

Forud for Folkemødet 2019 analyserede Kvinfo 1.812 indmeldte debatter. Analysen viser fordelingen af køn og etnicitet i debatter og hvilke køn, der taler mest om hvad. Samtidig viser analysen en fremgang i kvindelige debatdeltagere.

Læs mere om, hvem der taler om hvad

Læs mere om etniske minoriteter på Folkemødet

Læs mere om kønsfordelingen ved debatter

Læs mere om Kvinfos resultater og metode