Search

INFORMATION TIL BORGERE I ALLINGE

Her kan du finde nogle vigtige informationer om trafikale ændringer og musikarrangementer til jer her. I er også altid velkomne til at kontakte os eller komme til vores informationsmøde den 31. maj 2022 klokken 18.30-19.30 i Folkemødehuset, Sverigesvej 1 i Allinge.


MUSIK PÅ FOLKEMØDET

Under Folkemødet bliver der afholdt en række musikarrangementer. På Hovedscenen på Cirkuspladsen er der koncert med Danmarks Underholdningsorkester og Caroline Henderson m.fl. torsdag den 16. juni klokken 20.15-21.45, fredag den 17. juni spiller Mads Langer Trio koncert klokken 21.00-22.00 og lørdag den 18. juni spiller kunstneren Nabiha klokken 21.00-22.00. Der er fri adgang til alle arrangementer på Folkemødet – også musikarrangementer.

Derudover bliver der afholdt en række andre musikarrangementer på Cirkuspladsen, i Danchells Anlæg og udvalgte steder rundt i Allinge. Alle Folkemødets musikarrangementer skal sluttet senest kl. 02.00. Oplever du lydgener i forbindelse med Folkemødet, beder vi dig kontakte os på telefon 5650 3770. Så vil vi forsøge at begrænse eventuelle gener vidt muligt.

Ud over Folkemødets aktiviteter er der lokale beværtninger, som har bevilling til kl. 05.

TRAFIKALE ÆNDRINGER

For at kunne opbygge og gennemføre Danmarks største demokratifestival i Allinge er det nødvendigt med en række trafikale ændringer, der kan påvirke din dagligdag. Vi skal beklage de gener, det måtte medføre i de dage, Folkemødet varer.

KORT FORTALT

• Allinge midtby lukkes for gennemkørsel og en række veje er spærret for motorkøretøjer.

• BAT-busser kører fra Kirkepladsen.

• Der vil være parkeringsforbund på en række veje af hensyn til både redningskøretøjers passage og trafikafvikling. Der henvises til at parkere på den parkering, der etableres for beboere og erhvervsdrivende.

HER BLIVER DER SPÆRET FOR GENNEMKØRSEL OG MOTORKØRETØJER

Allinge midtby lukkes for gennemkørsel. Følgende veje vil være spærret for motorkøretøjer:

• Bertel Haarders Vej

• Brogade

• Havnegade

• Kampeløkken – spærret ved Havnegade

• Kattedalen

• Kirkegade

• Kirkeplads - kun adgang for BAT busser

• Kæmpestranden

• Lavendelstræde

• Lindeplads

• Møllestræde

• Nørregade

• Rosengade ved Nørregade

• Skolegade

• Skomagerstræde

• Smedestræde

• Stadionvej – spærret ved Havnegade

• Storegade

• Strandvejen til nr. 21

• Sverigesvej

• Søndergade – spærret ved Storegade

• Toldbodstræde

• Vinkelstræde

• Østergade fra nr. 11

Spærringerne er etableret senest fra torsdag den 16. juni kl. 08.00 til søndag den 19. juni, forventet kl. 15.00.

Kampeløkken spærres mandag den 13. juni, og der vil blive åbnet op via Assereng samme dag. Kirkegade, Smedestræde og Østergade frem til nr. 11 spærres helt onsdag den 15. juni midt på eftermiddagen. Afspærringerne vil i videst muligt omfang blive fjernet/vejene gjort passable i løbet af eftermiddagen søndag den 19. juni. Enkelte mindre veje dog først i løbet af mandag den 20. juni. I disse tilfælde vil destinationen kunne tilkøres ad andre veje. Der tages forbehold for mindre ændringer.

PARKERING FOR BEBOERE OG ERHVERVSDRIVENDE

For at sikre parkering til de beboere og erhvervsdrivende, der bor inden for området, hvor der bliver etableret parkeringsforbudszone, er der etableret disse parkeringsarealer:

• Ved Lundegård – indkørsel via Pileløkken (Pb-Pileløkken 22)

• Græsareal bag kirkegården – indkørsel via Pileløkken (Pb-Pileløkken 18)

Parkeringsarealerne er angivet på kortet. Det kræver særlig parkeringstilladelse at anvende de nævnte parkeringsarealer. Der kan udstedes 1 parkeringstilladelse pr. husstand, der alene kan anvendes for et køretøj registreret til adressen.

Erhvervsdrivende, der har virksomhed inden for området, hvor der etableres parkeringsforbudszone, kan tilsvarende få adgang til de etablerede parkeringsarealer. Der kan udstedes 2 parkeringstilladelse pr. virksomhed til brug for den erhvervsdrivende eller dennes ansatte.

HER FÅR DU PARKERINGSTILLADELSE

Parkeringstilladelsen udleveres ved personlig henvendelse til Bornholms Turistinformation, Sverigesvej 11, 3770 Allinge, som har åbent for udlevering af parkeringstilladelser fra den 19. maj: tirsdag, torsdag og lørdag klokken 10-15.

ANDRE PARKERINGSPLADSER

Beboere og erhvervsdrivende eller disses ansatte kan også anvende parkeringsarealerne P1 og P2 ved Pilegade 37B og P3 ved Egevej. Det kræver ikke særlig tilladelse.

VARELEVERING UNDER FOLKEMØDET

Vognmænd og andre der har behov for at køre ind på det afspærrede arrangementsområde, kan få adgang mellem kl. 05.00 og 08.00. Medio maj åbner digital akkreditering af køretøjer til varelevering på www.folkemoedet.dk. Bemærk at køretøjer skal have forladt det afspærrede område inden kl. 08.00.

NØDVENDIG PRIVATKØRSEL I BIL

Absolut nødvendig kørsel inden for det sikrede og afspærrede område under Folkemødet, eksempelvis sygetransport og handicapkørsel, søges gennemført i videst muligt omfang. Dette aftales med politiet. Henvendelse om bistand til dette sker til Bornholms Regionskommune på fmvarelevering@brk.dk eller på tlf. 5692 4000. Henvendelsen skal ske minimum 24 timer før transporten. Telefonen er i perioden frem til Folkemødets åbning tilgængelig i dagtimerne. Under Folkemødet er servicetelefonen bemandet døgnet rundt.

PARKERINGSFORBUD I HELE ALLINGE 

For at kunne afvikle Folkemødet i Allinge, vil der være parkeringsforbudszone i det centrale Allinge fra torsdag d. 16. juni kl. 08.00 til søndag den 19. juni kl. 18.00. Det betyder, at der ikke må parkeres på vej eller i tilknytning til vej uden for afmærkede parkeringsfelter.

Der vil være parkeringsvagter, og parkeringsrestriktionerne bliver håndhævet under hele Folkemødet. Såfremt der konstateres ulovlig parkering, pålægges kontrolafgift, ligesom det kan forventes, at ulovligt parkerede køretøjer fjernes for ejerens regning.

Parkeringsforbudszonen dækker:

• Nordre Borrelyngvej fra byskiltet ved indkørslen til Allinge

• Rønnevej fra byskiltet ved indkørslen til Allinge

• Tejnvej fra byskiltet ved indkørslen til Allinge

• Krydset Pilegade – Moseløkkevej

• Strandvejen 99

• Åsbakken og køresti frem til Tejnvej

På alle veje indenfor denne afgrænsning vil der være etableret parkeringsforbudszone. På enkelte mindre veje ophæves parkeringsforbudszonen, hvilket dog alene gør sig gældende på de veje, hvor ophævningen er skiltet med ophør af parkeringsforbudszone.

OFFENTLIGE PARKERINGSPLADSER UNDER FOLKEMØDET

Der etableres offentlige parkeringspladser her:

P1 og P2: Pilegade, 2.500 pladser

P3: Fra Nordre Borrelyngvej via ny adgangsvej, 1600 pladser

HANDICAPPARKERING

Der er handicapparkering ved Kæmpestranden og på parkeringspladsen ved Kongeskærskolen. Tilgangen til handicapparkeringen ved Kongeskærskolen kan alene ske ved indkørsel via Slotslyngvej over Sandvig og videre ad Strandvejen mod Allinge.

CYKLER

På de veje, der er gågader under Folkemødet er cykling som udgangspunkt er forbudt medmindre særlig skiltning tillader cykling. Derfor må man under Folkemødet ikke cykle her: Kirkepladsen, Kirkegade, Havnegade og arealet langs havnefronten, Indermolen, Ydermolen, Kæmpestranden, Sverigesvej og en kort strækning af den sydlige ende af Strandvejen, samt de mindre veje mellem Nørregade og Havnegade. Nørregade er også udlagt som gågade, men der vil ved skiltning blive givet tilladelse til cykling ad Nørregade frem til og fra Havnegade.

BAT-BUSSER UNDER FOLKEMØDET

BUSBETJENING SKER TIL OG FRA KIRKEPLADSEN

Al busbetjening af Allinge og Sandvig sker i perioden fra og med onsdag 15. juni klokken 06.00 til og med søndag den 19. juni klokken 23.59 til og fra Kirkepladsen i Allinge.

SHUTTLEBUS MELLEM KIRKEPLADSEN OG PARKERINGSPLADSERNE P1 OG P2

Der kører shuttlebus hvert 20. minut. Torsdag 10.00-20.00 - Fredag: 09.00-20.00 - Lørdag: 09.00-20.00.

REGIONALE RUTER

BAT kører alle regionale ruter, der normalt vil køre til Allinge, Sandvig og Hammershus til Kirkepladsen og derfra videre med den afgangstid, der normalt ville være gældende for bussen på Lindeplads udgående retning eller fra Hammershus for busser, der ellers ville køre gennem Slotslyngen.

SKOLEBUS TIL KONGESKÆR

Fra onsdag den 15. og til med fredag den 17. betjenes skolen via Kirkepladsen. Der køres således ikke almindeligt disse dage.

DUBLERINGSBUSSER (EKSTRA BUSSER TIL OG FRA FOLKEMØDET)

• Der køres en korridor vest mellem Lufthavnen – Rønne – Hasle – Kirkepladsen. Bussen kører hver halve time på minuttal 00 og 30 fra Kirkepladsen og fra lufthavnen. Torsdag til lørdag køres der i perioden 05.30 til 03.00 fra Kirkepladsen.

• Der køres en korridor øst mellem Kirkepladsen – Gudhjem – Svaneke – Nexø – Dueodde, denne bus kører hver halve time på minuttal 15 (vender i Nexø) og 45 (vender på Dueodde). Torsdag til lørdag startes der 06.15 fra Kirkepladsen mod Dueodde og der køres frem til 02.45 fra Kirkepladsen. Søndag fra Kirkepladsen 06.15 til 15.45 Nexø og Dueodde.

Du kan læse mere på www.bat.dk og på www.rejseplanen.dk

TURISTBUSSER OG PRIVATE BUSSER

Disse busser kan vælge af- og påstigning på Birkevænget i Allinge og ved Langebjerg i Sandvig. Der vil være forbud mod kørsel med disse busser på den sydlige del af Strandvejen.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål til trafikløsningerne, kontakt venligst Folkemødets sikkerhedschef, BRK, Mogens Stender Alstrup på 5692 1313. Fra mandag den 13. juni kontakt venligst Carsten Pedersen, BRK, på 5692 2209.

Har du andre spørgsmål om Folkemødet, kontakt venligst Foreningen Folkemødet på telefon 5650 3770 eller e-mail info@folkemoedet.dk.

Du kan læse mere om Folkemødet på hjemmesiden www.folkemoedet.dk. Du er også meget velkommen til at deltage på borgermødet den 31. maj kl. 18.30 i Folkemødehuset, Sverigesvej 1.

Vi glæder os til at se dig til Folkemødet 2022!