Search

TAK TIL FOLKEMØDETS PARTNERE

Folkemødet kan kun lade sig gøre med støtte fra sponsorer og partnere.
De bidrager økonomisk og med spændende indhold til Folkemødets scener og events.
Uden dem, intet Folkemøde.

HOVEDSPONSORER

FONDE

DEMOKRATIPARTNERE

DEBATSCENEPARTNERE

Verdensmålenes Plads

Blockchain Scenen

Sammen Om Mad Scenen

Den Internationale Scene

Engineer the Future

Ledelsesscenen

Kulturens Plads

Politiken i Rosengården

Tour-Start og Mesterskaber i Danmark

Klima og Energi Scenen

Børne- og Ungescenen

CONTENTPARTNERE

MEDIEPARTNERE

OPERATIONELLE PARTNERE

BORNHOLMERPARTNERE

Derudover modtager Foreningen Folkemødet økonomisk støtte fra Bornholms Regionskommune.