Search

TAK TIL FOLKEMØDETS PARTNERE

Folkemødet kan kun lade sig gøre med støtte fra sponsorer og partnere.
De bidrager økonomisk og med spændende indhold til Folkemødets scener og events.
Uden dem, intet Folkemøde.

HOVEDSPONSORER

FONDE

DEMOKRATIPARTNERE

DEBATSCENEPARTNERE

Den Medlemsdemokratiske Scene

Engineer the Future

Finansteltet

Grøn Scene

Klima- og Energiscenen

Kulturens Plads

Ledelsesscenen

Nature Base

Politiken i Rosengården

Sammen Om Mad Scenen

The International Arena

Verdensmålenes Plads

CONTENTPARTNERE

MEDIEPARTNERE

OPERATIONELLE PARTNERE

BORNHOLMERPARTNERE

Derudover modtager Foreningen Folkemødet økonomisk støtte fra Bornholms Regionskommune.