Search

DRONEFLYVNING PÅ FOLKEMØDET 2024

I forbindelse med Folkemødet 2024 etableres der af sikkerhedsmæssige årsager en midlertidig dronezone over området omkring Folkemødet. Læs mere om forbuddet og muligheden for dispensation her. 


I forbindelse med Folkemødet 2024 etableres der af sikkerhedsmæssige årsager en midlertidig dronezone over området omkring Folkemødet. Denne zone kan ses på www.dronezoner.dk. 

Dronezonen er gældende i perioden 12. juni kl. 07.00 til 16. juni kl. 12.00. 

Det er muligt at søge dispensation til droneflyvning inden for zonen efter gældende regler.  

En sådan dispensation kræver, at fjernpiloten: 

  • Har et dronekompetencecertifikat A2. 

  • Flyver med en drone, der ikke vejer mere end 249 gram. 

Ansøgning om dispensation skal sendes direkte til Bornholm Politi på bornh@politi.dk. 

Af ansøgningen skal fremgå: 

  • Navn 

  • CPR-nummer 

  • Telefonnummer til fjernpiloten 

  • Dronens og tilhørende controllers serienumre 

Derudover skal ansøgningen vedhæftes en kopi af dronekompetencecertifikat A2.