Search

 

Nyhed i 2024:

Folkemødets Forskningsscene

 

Forskning og videnskab spiller en afgørende rolle i stort set alle politiske diskussioner. Men ofte kan det være svært at gennemskue, hvad der er op og ned, når videnskaben ’klemmes’ ind i højlydte paneldebatter eller skarpt skårne nyheder.

Derfor opretter Folkemødet i 2024 en ny, selvstændig temascene, der er dedikeret til mødet mellem borgere og forskere: ’Folkemødet Forskningsscene’. Her inviterer vi videnskabsfolk fra et bredt udvalg af forskningsfelter til at dele deres indsigter i og overvejelser om de udfordringer og muligheder, som præger vores verden lige nu – og inddrager publikum i samtalen.

 

Formålet med den nye scene er at etablere et dynamisk mødested, som byder på både dannelse og dialog. Med Østersøen som bagtæppe og på tværs af to scener præsenterer vi vidensbaserede diskussioner om højaktuelle emner, daglige lektioner i demokratisk dannelse og masser af spændende forskningsnyt, fortalt af forskerne selv.

Vi tror på, at videnskaben har en afgørende rolle at spille i demokratiske processer, og med denne nye scene stræber vi efter at skabe en plads på Folkemødet, hvor videnskabelig viden kan informere både private og politiske beslutninger og dermed den samfundsudvikling, vi er fælles om.

Hør topforskere diskutere, hvordan vi bedst griber store samfundsudfordringer an, stil spørgsmål til Folkemødets Forskerpanel om temaer i samfundsdebatten lige nu – og få nye perspektiver på alt fra sundhed til teknologi, når over 50 forskellige forskere fra hele landet præsenterer spændende viden på en scene dedikeret til nye forskning.

Folkemødets Forskningsscene har ikke kun fokus på videnskab, men også på, hvordan vi fortæller om den på engagerende og inkluderende måder. Publikums spørgsmål og feedback til forskerne spiller derfor en vigtig rolle i en række programpunkter. Og vi ser frem til livlige dage, når Folkemødets gæster bidrager til begivenheder som ’Træn en forsker i formidling’ eller engagerer sig i Q&A’s under de forskellige oplæg fra danske forskningsinstitutioner.Torsdag og fredag slutter vi programmet med fyraftensøl med forskere bag baren.

Sceneprogrammet tilrettelægges af Lars Rømer, forskningssceneansvarlig hos Foreningen Folkemødet, i samarbejde med Mette Holbæk og Peter Hyldgård. Folkemødets Forskningsscene er støttet af Carlsbergfondet. Al henvendelse til lars@folkemoedet.dk