Search

OM FOLKEMØDET 2023

Op mod 60.000 gæster besøgte Danmarks største demokratifestival, da borgere og beslutningstagere mødtes i dialog i Allinge den 15.-17. juni 2023.

Med besøgsrekord om lørdagen, glade deltagere, overordnet godt vejr, stor deltagelse af unge og mere end 2.800 events skrev Folkemødet 2023 sig ind som et af de helt uforglemmelige år.


Folkemødet 2023 blev igen en kæmpe fest for demokratiet med 2800 events på flere hundrede scener. I samarbejde med tusindvis af organisationer, virksomheder, foreninger, partier og græsrødder forvandledes Allinge til Danmarks største demokratifestival. 

LÆS FOLKEMØDEANALYSEN 2023 HER


 

Folkemødet 2023 slutter i år lørdag aften med Andreas Odbjerg på Folkemødets Hovedscene. Her kan du fredag aften også opleve Oh Land og band. På Folkemødets Hovedscene kan du igen i år høre de traditionsrige partiledertaler, men der vil også være andre spændende events som klimaministeren i den grønne stol og Clements Taffel. Det er også på Hovedscenen at Katinka Bjerregaard vil fremføre Folkets Tale, der er skrevet med udgangspunkt i bidrag fra Folkemødets publikum. Læs mere om programmet på Folkemødets Hovedscene.

Camp Ung Agenda slår igen dørene op for over tusind unge mellem 16 og 30 år, der skal deltage i årets Folkemøde og være med til at sætte en dagsorden. Som en del af Ung Agenda styrkes unges repræsentation på Folkemødets scene, hvor der i år er en fordobling af unge events fra 20 events i 2022 til 45 i 2023. Som noget nyt åbner Ungdommens Plads også på lokation A24. Her kan man opleve spændende events, workshops eller bare hænge ud og slappe af.  

De 45 unge events er en del af Folkemødets wildcards, som er gratis scenetider, der stilles til rådighed af Folkemødet og en række partnere, så foreninger med meget på hjertet, men ikke så meget i pengepungen også kan komme på Folkemødet. Med støtte fra Trygfonden vil der i år være 39 wildcards i Folkemødets egne telte og 37 i partner telte på Folkemødet 2023, hvor der i 2022 var 39 wildcardtider i alt. 

Solsikkesnoren på Folkemødet og nyt samarbejde med Bevica Fonden 

Folkemødet er fra i år blevet en del af solsikkeprogrammet. Det betyder at alle gæster, frivillige og arrangører kan hente en solsikkesnor i informationen i Folkemødehuset. Ved hjælp af snoren kan personer med usynligt handicap tydeligt signalere, at de kan have behov for hjælp, støtte, tålmodighed, udførlige forklaringer eller måske bare lidt ekstra tid. Folkemødets medarbejdere og frivillige har modtaget træning fra Solsikkeprogrammet i, hvordan man hjælper eller tager hensyn til en bærer af en solsikkesnor. Hvis du som almindelig gæst på Folkemødet møder en Solsikkebærer, er der ikke nødvendigvis behov for, at du tilbyder din hjælp. Men ser du en gæst med Solsikkesnoren, som har brug for hjælp, ved du allerede, at personen har brug for tid og tålmodighed. Du kan ikke nødvendigvis se, hvilke udfordringer de har.

Bevica Fonden og Foreningen Folkemødet har fra i år indgået et 5-årigt projektsamarbejde, der skal sikre at folkemødet er for alle uanset kropslige udgangspunkt. Dette vil blandt andet ske gennem implementering af universelt design. Projektet påbegynde allerede i år på Folkemødet 2023, hvor der vil blive lavet en baseline undersøgelser, der skal kortlægge behov og muligheder for universelt design på Folkemødet. På den måde kan vi et skridt ad gangen skabe et Folkemødet, hvor der plads til alle. 

Scener på Folkemødet 2023 

På Folkemødet finder du flere hundrede telte, bådpladser og scener. Herunder kan du læse om nogle af de store scener på Folkemødet 2023. 

Verdensmålenes Telt - A1

I Verdensmålenes Telt er det de 17 verdensmål, der sætter dagsordenen. Kom og oplev workshops, lyttepaneler, musikalske indslag, events der bryder de traditionelle former samt de fedeste fester. Her bliver du inspireret, her udfordres magthaverne, her oplever du at blive inddraget. 

The International Arena - A5

The International Arena connects the Danish democracy to the rest of the world. It is a forum for sharing solutions and building partnerships for a democratic future. The arena will address possible solutions, focusing on democracy, politics, media and culture, and the interplay between citizens and elected leaders. It will build the go-to arena for discussing international democracy at the Folkemøde.

NOTE: All events are in English.

Ungdomshøjen - A8

Den ungdompolitiske dagsorden er ikke særlig fremtrædende på Folkemødet. Foreningen Folkemødet og arrangørerne ønsker med Ungdomshøjen, at skabe et rum for unges stemme, udfoldelse og demokratiske samtale.
Tanken er ikke at lave et isoleret sted, som kun er til og for unge, men at skabe et frit og eksperimenterende rum for unges udfoldelse til inspiration for alle andre på Folkemødet.

Folkemødets Fællesscene - B5

Folkemødets Fællesscene er en markant scene på Folkemødet. Med plads til mere end 100 gæster og flot udsmykning, er Fællesscenen stedet for spændende og nyskabende events. Events på Folkemødets Fællesscene er udvalgt ud fra kriterier om nytænkende, kreative og involverende formater, at sikre relevans og bredde i forhold til den samlede type af arrangører og events hvor flere organisationer engagerer sig. 

Hovedscenen - C22

Folkemødets Hovedscenen er hjertet af Folkemødet. Her kan du opleve de traditionsrige partiledertaler, spændende events og nogle af de store koncerter på Folkemødet. 

Engineer the future - C25

Engineer the Future på Cirkuspladsen består af et stærkt partnerskab mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, Engineer the Future, IDA og Syddansk Universitet, der igen i 2023 står sammen om at vise, hvordan teknologi i almindelighed og ingeniører i særdeleshed bidrager til en positiv samfundsudvikling.

Ledelsesscenen - C32

På Ledelsesscenen rettes spottet mod ledelse i alle afskygninger. Her tales der med og om ledere om alt fra diversitet, magt, bæredygtighed, mangel på arbejdskraft til multifasearbejdsliv og global leadership og en masse mere. Her bliver du klogere på ledelsesdagsordenen, engageret i debatter og bliver inspireret af dedikerede ledere fra hele verden. Bag ledelsesscenen er et tæt partnerskab mellem: Djøf, Lederne, Mercuri Urval og DI.

Klima- og Energiscenen - C35

Igen i år slår Bornholms Energi & Forsyning og Green Power Denmark dørene op for Klima- og Energiscenen. Her kommer de vidt omkring klima og energi. Dette gøres gennem levende debatter i nye formater, der er tæt på danskernes hverdag - og som giver både ny viden og eftertanke.

Grøn Scene - D10

Grøn Scene sætter fokus på menneskets samspil med naturen gennem forskellige aktiviteter, oplevelser og debatter. Det er Folkemødets grønne frirum, der åbner deltagernes øjne for naturen og dens muligheder. Det er et mødested for naturoplevelser og friluftsaktiviteter og ramme for oplysende og vedkommende politiske debatter. Friluftsrådet står bag Grøn Scene.

SAMMEN OM MAD - E13

Rådet for sund mad arrangerer sammen med medlemsorganisationer og andre interesserede SAMMEN OM MAD scenen på Folkemødet 2023. Vores fælles madscene bliver Folkemødets faglige og folkelige forum for debatter inden for mad og sundhed.

Børne- og ungescenen - F13

Igen i år bringer LEGO Fonden og Ole Kirk’s Fond børnenes stemme med ind i den demokratiske samtale på Børne- og ungescenen under titlen ’Sammen om en bedre fremtid for børn og unge’. Sammen med en masse børn og unge – og en lang række partnere – forvandler vi klippegrunden tæt på Allinge Røgeri til et univers med debatter, leg og samvær – for børn, unge og voksne.

Finansteltet - G31

Bag Finansteltet står Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet og Finans Danmark. Her kan du opleve en lang række debatter, der sætter fokus på den finansielle sektors arbejde og samfundsbidrag.

Nature Base - H2

På Nature Base debatscenen bringes ”den grønne branches” aktører og deres viden om naturbaserede løsninger sammen. Det gøres med ambitionen om at understøtte vidensdeling og samarbejde på tværs af branchen og med alle, der har interesse for, hvordan vi kan arbejde aktivt med at fremme naturens potentialer i udvikling af land og by.

Bag Nature Base står Landskabsrådet, Danske anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Det Kongelige Akademi, Green Cities og MALMOS – en del af idverde.

Folkemødescenen - J29

Folkemødescenen er Folkemødets nye open air scene på Kæmpestranden. Her kan du blandt andet opleve Dirigentstokken, hvor tre politikere skal dirigere Danmarks Underholdningsorkester og alternative DJ-set om penge, ulighed og den evige drøm om den store gevinst 

Den Medlemsdemokratiske Scene - K4

Den Medlemsdemokratiske Scene
Coop, Forenet Kredit og Tryghedsgruppen samler kræfterne på den medlemsdemokratiske scene i teltet foran SuperBrugsen i Allinge. Her inviterer vi sammen med Tænketanken Demokratisk Erhverv til debatter om god demokratisk ledelse, grøn omstilling, fremtidens boligmarked, ansvarlighed, PFAS, fødevaremoms og meget mere.

Kulturens Plads - K24

Kulturens Plads er et mødested for alle kunst- og kulturinteresserede gæster på Folkemødet 2023. Kulturens Plads er skabt af alliancen Dansk Kulturliv og sammen med kulturens mange aktører viser pladsen, hvilken rolle og indflydelse et rigt kulturliv har for individet og samfundet. Kulturlivets mangfoldige institutioner, foreninger og virksomheder bidrager med inspirerende fællesskaber og levende oplevelser i hele Danmark - og vi vil vise bidder af det på Folkemødet.

Politiken - N11

Politiken inviterer inviterer publikum til debat, workshops og koncerter i det hyggelige Rosengården i toppen af Rosengade.