Search

Vibe Klarup stopper som formand for Foreningen Folkemødet

Pressemeddelelse fra Foreningen Folkemødet

Efter 4 år på posten og med det til dato største folkemøde bag sig stopper Vibe Klarup nu som formand for foreningen Folkemødet.

”Mit og bestyrelsens mål for folkemødet 2024 var at sikre en stærk og sund organisation bag eksekveringen. Målet var også et højt antal deltagere og at vise folkemødets relevans som hele Danmarks folkemøde. Et særligt vigtigt indsatsområde var at sikre, at flere unge deltager. Årets folkemøde var det største til dato, med fredagens 47.000 deltagere som det højeste i folkemødets historie. Jeg vurderer, vi er lykkedes fuldt ud, så nu synes jeg godt jeg kan tillade mig at takke af.”

Vibe overtog rollen som formand i 2020 efter Jann Sjursen. Hendes første opgave blev sammen med den daværende bestyrelse og direktør at redde folkemødet gennem en svær økonomisk situation under Corona-pandemien. Det lykkedes at opnå støtte fra Folketinget til at gennemføre et stærkt reduceret folkemøde med få fysiske deltagere og on-line transmissioner” 

Et Folkemøde for alle

Vibe har især arbejdet for at sikre et folkemøde for alle. Under mottoet ”dem vi taler om, skal tale selv” har hun arbejdet for at gøre det muligt for så mange som muligt at komme til orde og blive en del af den demokratiske samtale. Det har blandt andet betydet at folkemødet har udviklet en række initiativer som

  • Wildcard-programmet, som giver folk med få penge men meget på hjerte en gratis debat-tid på folkemødets egne scener. Antallet af deltagende organisationer fordobledes i år til 120 fra 70 i 2023.

  • Et tilgængelighedsprogram i samarbejde med BEVICA-fonden, som over de kommende år skal udvikle folkemødets fysiske ramme, så der på trods af kuperet klippegrund og et menneskehav, kan være plads og rum til alle uanset fysiske eller psykiske udfordringer.

  • I samarbejde med Tuborg fondet at arbejde for at flere unge kan blive en del af den demokratiske samtale. I år deltog 6400 unge i folkemødet.

I sin åbningstale bemærkede Vibe desuden at det endelig i år lykkedes at opnå lige mange kvinder og mænd på folkemødets scener.

Bestyrelsen har desuden haft et mål om at styrke folkemødets økonomiske stabilitet. Folkemødet kom ud af 2023 med en samlet omsætning på kr. 41,5 mio. og kunne konsolidere foreningen med et overskud på kr. 640.000.

Debatten om aktivisme

Forud for dette års folkemøde har bestyrelsen været bekymrede for hvordan dette års demokratifestival ville forløbe i en tid, hvor politiske arrangementer er blevet udfordret af højlydte tilråb fra aktivister. Foreningen valgte at lægge sin bekymring åbent frem med en opfordring om at alle arrangører overvejer, hvordan de konkret vil håndtere mulige afbrydelser. Det skabte stor debat, og nogle var uenige i Folkemødets kommunikation om aktivisme. Til det siger Vibe Klarup, at hun først og fremmest konstaterer at det lykkedes at skabe et roligt folkemøde med flere debatter end nogensinde og kun en enkel lille afbrydelse af et event. ”Debatten var svær, fordi den blev så ideologisk, men resultatet er at alle var forberedte og havde besluttet sig for hvordan de ville agere. Vi oplevede et helt folkemøde stå sammen om at værne om samtalen, som Folkemødets kerneværdi.”

Vibe trækker sig nu efter et succesfuldt folkemøde 2024, så Folkemødets bestyrelse har god tid til at finde en efterfølger, der sammen med bestyrelsen, Foreningen og sekretariatet kan forberede folkemødet i 2025. Som generalsekretær i Amnesty International Danmark fortsætter dog Vibe sit demokrati-arbejde. “Demokratier verden over udfordres i disse år af polarisering og fremvækst af autokratiske kræfter. Det truer vores frihedsrettigheder, og kræver en stærk menneskerettighedsorganisation, der kan tage kampen op.  Jeg har tænkt mig at bidrage med alt hvad jeg har, så vi kan vinde. Jeg kommer nu til at kunne lægge alle mine kræfter i det arbejde.

Folkemødets bestyrelse takker Vibe Klarup:

Vi vil gerne sige Vibe Klarup en stor tak for hendes utrættelige indsats for Folkemødet igennem mange år. Strategiske har Folkemødet under Vibes ledelse nået mange milepæle, organisationen er styrket markant og demokratifesten kom helskindet igennem den afgørende udfordring, som corona-krisen udgjorde. I dag står Folkemødet væsentligt stærkere end nogensinde før. Det har Vibe en stor del af ansvaret- og æren for.

Vi ønsker Vibe Klarup det bedste – ikke mindst med hendes fortsatte demokratiarbejde. Tak for indsatsen, for engagementet og for de flotte resultater.

Bestyrelsen har konstitueret sig med et delt formandskab mellem de to hidtidige næstformænd, Søs Marie Serup og Carsten Grønning, frem til en videre drøftelse efter sommer.

Yderligere henvendelser om dette rettes til foreningens konstituerede formandskab