Search

PRAKTISK FOR ARRANGØRER

Læs mere om en række praktiske forhold der gælder dig som arrangør på Folkemødet. Vi har her samlet information om varelevering, tjek ind/tjek ud og meget mere. 


AFSPÆRRING AF OMRÅDET 

Festivalområdet er lukket for trafik i perioden onsdag kl. 16:00 til søndag klokken 07:00 

Det betyder, at I ikke kan køre inde på pladsen i dette tidsrum.  

Skal I have transporteret ting ind på pladsen i dette tidsrum, skal I køre til en af Folkemødets to dropzoner:  

 • I Folkemødets nordlige ende ved buslommerne ved Kongeskærskolen 

 • I Folkemødets sydlige ende i den sydvestlige ende af Kæmpestranden 

Der vil være frivillige i dropzonerne, der låner trækvogne ud, som I kan bruge til at transportere jeres ting hen til jeres eventsted.

Der bliver ikke lukket flere biler ind på pladsen efter 15:30.

AFHENTNING/AFLEVERING AF SMÅTING VED NORDLANDSHALLEN

Som noget nyt i år skal arrangører hente/aflevere småting ved Folkemødets inventarudlevering B77 ved Nordlandshallen.

Det er følgende ting, der skal hentes ved inventarudleveringen:

 • Elkedler

 • Duge

 • Kaffemaskiner

 • Koblingsbeslag til stabelstol, polstret

 • Lyskæder

Har I bestilt følgende ting, skal I selv huske at hente tingene forud for Folkemødet og aflevere dem tilbage, når I er færdige. I får udleveret tingene i en kasse, som I også skal aflevere dem tilbage i.

ÅBNINGSTIDER FOR INVENTARUDLEVERING

I kan hente og aflevere jeres ting i følgende tidsrum:

Afhentning:

 • Tirsdag 12:00-18:00

 • Onsdag 08:00-22:00

 • Torsdag 08:00-12:00

Aflevering:

 • Lørdag 17:00-22:00

 • Søndag 08:00-14:00 

TILGÆNGELIGHED

Hvis I har behov for en rampe eller kørestol for at sikre adgang til jeres scene eller telt, kan I hente dem i et af vores debattelte. Her vil der være et “depot” med en kort rampe, en lang rampe og en kørestol.  

Der vil være ramper og kørestole i følgende debattelte:  

 • A4 - Folkemødets Fællesscene  

 • A38 - Danchells Debattelt  

 • B11 - Strandvejens Debattelt  

 • F12 - Røgeriets Debattelt  

 • J27 - Kæmpestrandens Debattelt  

Når I låner en rampe eller kørestol, skal I udfylde en udlånsblanket med information om, hvilken organisation I kommer fra, en kontaktperson og et telefonnummer. Det er vigtigt, at I leverer ramper og kørestole retur efter brug, så andre arrangører også kan sikre adgang til deres scener!  

I 2023 tilsluttede Folkemødet sig ‘Solsikkeprogrammet’, og vi fortsætter i 2024. Solsikkeprogrammet handler om at gøre usynlige handicap synlige. Har man et usynligt handicap kan man bære en særlig ‘solsikkesnor’, som viser omverdenen, at man kan have brug for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Folkemødets medarbejdere og frivillige har alle modtaget træning i, hvordan man hjælper eller tager hensyn til en bærer af en solsikkesnor. Vi gør opmærksom på, at man har ikke særlige fordele ved at bære solsikkesnoren, men blot viser andre, at man kan have brug for ekstra tid, hjælp eller tålmodighed.  

TJEK IND/TJEK UD

Folkemødehuset er infocenter for jer som arrangør. Her kan I få hjælp, hvis der er noget, som I er i tvivl om.  

Det er også her, hvor I skal tjekke ind og ud, når I ankommer og forlader Folkemødet. 

Som noget nyt i år skal man som arrangør med et eventsted tjekke ind og tjekke ud. Det betyder, at når I ankommer til Folkemødet, skal I møde op ved Folkemødehuset, hvor I vil få leveret vigtig information vedrørende jeres deltagelse. Det er en god idé, at I besøger jeres eventsted, før I tjekker ind, så I ved, hvis der mangler noget. 

Når I forlader jeres eventsted skal I ligeledes tjekke ud. Her skal I skrive under på, at I har ryddet jeres eventsted op og at lejet inventar er tørret og stablet som ved levering.

Forud for jeres tjek ud skal I sende et billede til renhold@folkemoedet.dk, som indeholder:   

 • Billeder af jeres område (både inde/ude samt siddeområder) 

 • Hvilket selskab/organisation I er fra 

 • Afsenderens navn  

 • Kontaktoplysninger på relevant kontaktperson fra jeres organisation 

I skal senest have forladt jeres eventsted søndag den 16. juni klokken 12:00. 

Åbningstider for tjek ind/tjek ud: 

Tjek ind: 
Tirsdag den 11. juni: 09:00-20:00 
Onsdag den 12. juni: 08:00-20:00 
Torsdag den 13. juni: 07:00-12:00 

Tjek ud: 
Lørdag den 15. juni: 19:00-24:00 
Søndag den 16. juni 07:00-13:00

RETNINGSLINJER FOR ARRANGØRER 

Åbningstider på eventsteder  

Har I et eventsted skal dette benyttes under hele Folkemødet. Det vil sige, at I som minimum skal holde åbent: 

Torsdag kl. 11:00-19:00 Fredag og lørdag kl. 09:00-19:00 

Ligeledes skal man som minimum afholde to events om dagen torsdag til lørdag. 

Forstærket musik 

Al forstærket lyd (lyd der sendes ud via højttalere) skal holdes inde i teltet og ombord på båden af hensyn til de øvrige events. Herudover er det ikke tilladt at spille forstærket musik i eventområdet i dagtimerne indtil kl. 19.30. 

Efter kl. 19.30 må der spilles musik udendørs og i telte frem til kl. 22.00 torsdag, fredag og lørdag. Er der ikke ansøgt om dispensation jf. nedenstående, må lydniveauet ikke overstige 45 db(A). 

Udskænkning af alkohol 

På Folkemødet er det ikke tilladt at uddele gratis alkohol før klokken 16:00. 

TRAFIK UNDER FOLKEMØDET 

Festivalområdet er lukket for trafik i perioden onsdag kl. 16.00 til søndag kl. 07.00.

Onsdag kl. 15.30 lukkes der for indkørsel, og alle biler skal være ude af det afspærrede område inden kl. 16.00.

Dropzoner Har man behov for at aflevere varer, catering o.lign. kan der i hele tidsperioden afleveres i to dropzoner: 

 • I Folkemødets nordlige ende ved buslommerne ved Kongeskærskolen 

 • I Folkemødets sydlige ende i den sydvestlige ende af Kæmpestranden 

Der er trækvogne ved dropzonerne, der kan benyttes til at fragte varer mm. til stadeplads.

Varelevering i morgentimerne
Varelevering til stadepladserne kan finde sted torsdag, fredag og lørdag i tidsrummet 05.00-08.00. Køretøjer skal være ude af det afspærrede område inden kl. 08.00. Bemærk, at køretøjer og chauffører skal være akkrediterede, inden de kan få lov til at køre ind i det afspærrede område. Du søger om akkreditering af varelevering her.

Har du et særligt behov for leverancer i tidsrummet 08.00-05.00 torsdag, fredag eller lørdag, skal det aftales med Folkemødet Bornholms Regionskommune på tlf. 5692 4000 i god tid, inden Folkemødet starter. 

Parkering 
Arrangører henvises til P2. Hvis denne er fyldt, skal I bruge de øvrige parkeringspladser.

Eskorte
Fra onsdag kl. 16.00 og til søndag kl. 07.00 (bortset fra i morgentimerne med akkreditering) vil det i yderst særlige situationer være muligt at få eskorte ind på pladsen med køretøjer. Dette er kun Bornholms Politi, der kan give tilladelse til dette.