Search

AFFALDSHÅNDTERING PÅ FOLKEMØDET 2024

Til Folkemødet passer vi godt på Bornholm, Allinge og vores ressourcer. Vi er kun på besøg og har alle ansvar for at efterlade festivalpladsen mindst lige så ren og pæn, som da vi ankom. Læs mere om affaldshåndtering på Folkemødet 2024 her.


De største mængder affald kommer fra vores interne produktion, bar- og madboder. Det er et fælles ansvar at minimere, sortere og håndtere de store mængder af affald, som genereres til Folkemødet i opbygning, under afvikling og særligt ved nedpakning 

Derfor skal alle stadeholdere overholde og være opmærksomme på følgende vilkår:  

  • Håndtér og minimér jeres affald: Alle har ansvar for at minimere, sortere og håndteres deres eget affald, pant og returelementer.   

  • Efterlad pladsen ryddet – i koordination med Folkemødet: Alle stadeholdere skal efterlade deres plads opryddet og rengjort og kontakte renholdsteamet inden pladsen forlades. Manglende oprydning udløser oprydningsafgift på 10.000 kr.   

SLUTOPRYDNING – SÅDAN FORLADES PLADSEN 

Når I lukker ned efter et veloverstået Folkemøde, SKAL jeres plads være fuldstændigt opryddet og rengjort. Det betyder intet affald, ingen pant, returelementer, strips, glasskår, cigaret skodder eller andet, som ikke hører til i naturen. Det er fint, at der er pænere, end da I ankom, og at I hjælper jeres naboer. 

Inden I forlader pladsen, skal I have godkendt jeres oprydning af bæredygtigheds-teamet. I skal derfor følge nedenstående procedure:  

Send en e-mail til renhold@folkemoedet.dk, som indeholder:  

  1. Billeder af jeres område (både inde/ude samt siddeområder), hvilket selskab/organisation I er fra, afsenderens navn samt kontaktoplysninger på jeres Ressourceansvarlige. 

  2. Der skal kvitteres for modtagelse og godkendelse, inden I må forlade jeres område. Så undgår I at blive tilbagekaldt, hvis jeres område ikke lever op til kravene. Kvittering for modtagelse og godkendelse forgår fysisk i info-centeret i Folkemødehuset, hvor Folkemødets medarbejder vil godkende jeres indsendte billede. 

Overholder man ikke disse regler, kan det udløse bøder fra 10.000 kr. 

LØBENDE OPRYDNING

Alle boder sørger selv for at få deres affald, pant og returelementer til de nærmeste containere under Folkemødet. Sørg derfor for at få opbygget en god struktur, og briefe personalet om den ved hver vagtstart. 

Ligeledes skal alle sørge for at holde områderne bagved og foran deres område inkl. siddeområder pæne og rene. Også dem, som ligger lidt længere væk. Rene borde giver flere kunder/gæster. 

Husk, at engangsplastikkrus er produceret af en værdifuld plastik og derfor har deres eget kredsløb. Der er opsat særlige indsamlingsbeholdere til ‘Plastik Krus’ (sammen med den øvrige affaldssortering) for gæster. Det er vigtigt, at I ligeledes sorterer jeres ifm. den løbende oprydning og ved nedpakning. 

Folkemødet har oprettet 6 affaldsstationer, fordelt på pladsen til aflevering af større mængder affald. Se de enkelte fraktioner på kortet i bunden af siden.

SORTERING 

   

Madaffald 

Skal afleveres i dedikerede affaldsspande på pladsen eller i affaldsstationerne. 

Pap og papir 

Pap skal være rent og tørt. Vi har to pappressere placeret på pladsen. Henholdsvis i Kampeløkke havn og Kæmpestranden bag Netto – henvend jer til vores frivillige i områderne. 

Træ 

Skal afleveres i træcontainer v. Bornholms Idræts- & Kulturcenter. 

Plastkrus 

Skal afleveres i dedikerede affaldsspande på pladsen eller i affaldsstationerne. 

Restaffald 

Skal afleveres i dedikerede affaldsspande på pladsen eller i affaldsstationerne. 

Glas 

Skal afleveres i dedikerede glaskupler på pladsen eller i affaldsstationerne. 

Folieplast  

Skal afleveres i container i affaldsstationerne.  

Metal 

Skal afleveres i container i affaldsstationerne.  

Pant 

Skal afleveres i pantspande på pladsen. 

BONUSINFO:

Al pant fra Dansk Retursystem doneres til en lokal, Bornholmsk Idrætsforening.   

Folkemødet har i år indgået et samarbejde med Stop Madspil, Rønne